Prvoaprílový humor je jedným zo zabudnutých umení, ktoré však ešte stále dokáže prekvapiť. Skôr než veľkolepé oblbováky kazmovského strihu sme tento rok zaznamenali niekoľko nízkoprofilových džoukov, ktoré by vás ale mohli pobaviť. Menovite tieto dva texty na Postoji v redakcii oceňujeme ako ukážku príjemne sofistikovaného insiderského humoru, ktorý čo-to prezradí aj o myšlienkovom ukotvení redakcie Sveta kresťanstva.

Prvý informuje o úprave objemu vína premieňaného na omši, druhý, ešte vtipnejší, podáva správu o novej hovorkyni KBS. Precítili sme hlavne webový portál chrbtom-k-ludu.sk a “Preklad diela svätého Anzelma Cur Deus homo (traktát o vtelení a vykúpení) do rodovo citlivého jazyka.“ Postoj, well played.

PS: Okrem Postoja sme ešte zachytili tento status košickej klatovskej pobočky KJK, ale tento rok nič iné. Nuž, zabudnuté umenie indeed.

Advertisement